MiniFigur Selfie

Application


Screenshot
Market URL
Link to Play store
downloads
1 - 5
version
1.0
cat_key
EDUCATION
website
Link
market_update
10/5/2014 4:00:00 PM
size
583680
category
Education
price
0 ()
rating
5 (1)
developer
AlroeApps
deep_link
Link
description
Tag sjove selfie billeder i et mini figur format til efterfølgende udprint. 

MiniFigur Selfie er tidligere brugt til Aarhus Festuge 2014, en udstilling på Økolariet i Vejle og til Kulturnatten 2014 i Industriens Hus. 

Se tilhørende guide med vejledninger til udskæring af papskabeloner der passer i format, print indstillinger og WeDo opsætning: 
http://www.legolab.cs.au.dk/Danish.dir/DansendeHoveder/index.html 

App’en indeholder muligheder for at: 
? Gemme selfies lokalt til senere overførsel til pc 
? Tilpasse til forskellige print formater 
? Sende til Google Cloud Print 

Kontakt os gerne med spørgsmål til opsætning og lignende. Take fun selfie pictures in a mini-figure format for subsequent printout. 
  
Mini Figure Selfie was previously used for the Aarhus Festival 2014, an exhibition at Økolariet in Vejle and Culture 2014 House of Industry. 
  
See accompanying guide with instructions for cutting cardboard template that fits the format, print settings and WeDo setup: 
http://www.legolab.cs.au.dk/Danish.dir/DansendeHoveder/index.html 
  
The app includes options to: 
0 Save selfies locally for later transfer to PC 
0 Adapt to different print sizes 
0 Send to Google Cloud Print 
  
Please contact us with questions about the setup and the like.

Back to List