Act-in Flight

Application


Screenshot
Market URL
Link to Play store
downloads
10 - 50
version
1.0.0
cat_key
GAME_SIMULATION
website
Link
market_update
12/13/2015 4:00:00 PM
size
14680064
category
Simulation
price
0 ()
rating
0 (0)
developer
Tech-Apps
deep_link
Link
description
Herní aplikace Act-in Flight pro brýle virtuální reality Google Cardboard, kterou pro zákazníky spolecnosti Act-in pripravil se spolužáky student programování na gymnáziu Tomáš Janoušek, ukazuje, jak s velkou mírou nadsázky rízení výroby a údržby nekdy pripomíná rízení stíhacího letadla, pri nemž se na úcastníky ve vysoké rychlosti rítí spousta problému, s jejichž rešením jim úspešné pomáhají služby a produkty spolecnosti Act-in. Gaming applications Act-in Flight for glasses virtual reality Google Cardboard which the Consumer Act-in ready with classmates student programming at the gymnasium Tomas Janousek, shows how much exaggeration production management and maintenance sometimes resembles proceedings fighter plane in which the participants at high speed rushing a lot of problems whose solutions help them successful services and products Act-in.

Back to List